E-Mail:  
Tel:  0242 316 15 15

İmplant Tedavileri

 -Standart İmplant cerrahileri

-İleri implant cerrahileri

-Sinüs yükseltme

-Kemik genişletme

-Kemik rejenerasyonu (Kemik grefti uygulaması)

-Blok greft operasyonu

-Yumuşak doku cerrahileri

-İmplant çevresi estetik cerrahiler